OblastiCertifikační politiky

Certifikační politiky QCA pro certifikáty koncových uživatelů

Certifikační politiky VCA pro certifikáty koncových uživatelů

Politiky TSA pro vydávání kvalifikovaných časových razítek

Certifikační politika kořenové certifikační autority

Zprávy pro uživatele

Certifikační politiky pro vydávání kvalifikovaných prostředků


Certifikační politiky obsahují obecně:
  • informace o struktuře vydávaných certifikátů
  • výčet povolených použití vydávaných certifikátů
  • výčet poskytovaných služeb
  • seznámení s postupy souvisejícími s životním cyklem certifikátů (vydání, zneplatnění)
  • zásady nakládání s certifikáty
  • vymezení odpovědnosti zainteresovaných osob
  • informace dalšího charakteru
Opravdu musím číst certifikační politiky?
  • Měli byste se seznámit s tou certifikační politikou, podle které vám bude vydán certifikát. Politiky pro ostatní typy certifikátů číst nemusíte.
  • Podpisem smlouvy případně žádosti o vydání certifikátu stvrzujete, že jste se seznámili s obsahem certifikačních politik.

Všeobecné obchodní podmínky certifikačních služeb


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS