OblastiFirmy, organizace, veřejná správa

Jako právnické osoby vystupují jakékoliv organizace, které chtějí nechat vydat certifikáty pro své zaměstnance. Právnická osoba si nejprve připraví nezbytné podklady. Na pracovišti České pošty dojde během jedné návštěvy k uzavření smlouvy, zavedení do systému PostSignum a vydání certifikátu. Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.

Zástupce organizace

Postup pro zástupce organizace při uzavření smlouvy a vydání certifikátu zaměstnanci.

Zaměstnanec organizace - pouze vydání certifikátu

Postup pro zaměstnance organizace k vydání certifikátu.

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS