OblastiPobočky certifikační autority

Pobočky České pošty

Kvalifikované i komerční certifikáty si můžete pořídit na všech pobočkách České pošty, s.p., kde je dostupná služba Czech POINT.
Pro vydání certifikátu v místě sídla vaší organizace nebo v místě vašeho bydliště je možno využít Mobilní registrační autoritu (MRA).

Externí registrační autority

Pro vydání certifikátů je možné využít služeb externích partnerů České pošty.

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS