OblastiProhlášení o přístupnosti a informace o využívání cookies

Certifikační autorita PostSignum provozovaná Českou poštou, s. p., se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Prohlášení přístupnosti se vztahuje na internetové stránky:

 • www.postsignum.cz
 • www.postsignum.eu

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Struktura portálu

Struktura stránek Certifikační autority PostSignum je znázorněna v Mapě stránek.

Nepřístupný obsah

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu ZIP, PDF, XLS a XLSX a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader . Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office. Takové soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). Existují webové prohlížeče, které mají integrované aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Pro rozbalení souborů ZIP je možné využít program 7zip , který je dostupný ke stažení zdarma.

V prostředí webových stránek Certifikační autority PostSignum naleznete soubory označené jako PEM, DER a TXT(UTF8), které slouží pro práci s certifikáty. Formáty jsou přístupné běžně využívanými operačními systémy.

Webové stránky obsahují soubory ke stažení s koncovkou EXE či MSI související se správou certifikátů, které jsou přístupné běžně využívanými operačními systémy.

Některé strukturální potíže, které se vyskytují na internetové stránce, je nutné zcela nahradit. Z toho důvodu jsou vytvářeny nové internetové stránky, které mají za úkol případný nesoulad odstranit.

Informace o cookies

PostSignum_cookies.pdf

Vypracování prohlášení o přístupnosti

 • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 19. 8. 2022 metodou vlastního posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Certifikační autorita PostSignum má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti. Případné náměty, postřehy či informace o problémech při zobrazovaní těchto webových stránek můžete zaslat na adresu:

  Certifikační autorita PostSignum
  Poštovní přihrádka 99, 225 99 Praha 025

  telefon: 800 104 410
  e-mail: web.postsignum@cpost.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

  Ministerstvo vnitra
  odbor eGovernmentu
  náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21 Praha 4

  e-mail: pristupnost@mvcr.cz

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS