OblastiFakturace služeb Certifikační autority PostSignum

Fakturace služeb Certifikační autority se řídí platným ceníkem, uzavřenou smlouvou o poskytování certifikačních služeb a Všeobecnými obchodními podmínkami elektronických služeb.

Certifikáty vydané Certifikační autoritou PostSignum jsou fakturovány dekádně za období: 1. - 10., 11. - 20., 21. - konec měsíce. Faktura za poskytnutou službu je zaslána na adresu uvedenou v uzavřené smlouvě o poskytování certifikačních služeb nejpozději do 14 dní od skončení dekády, ve které byl certifikát vydán. Splatnost faktury je 14 dní. V případě, že Vám faktura z nějakých důvodů nedorazila, můžete se na ni dotázat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Náhled vzorové fakturyČísla účtů certifikační autority PostSignum

Bankovní účet pro platbu (faktury a upomínky):
Nový účet od 1.1.2023 - 311544945/0300
Původní účet - 133790245/0300

Bankovní účet pro platbu (objednávkový systém, obnova certifikátů nepodnikajících fyzických osob): 287660371/0300
IBAN: CZ92 0300 0000 0002 8766 0371
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Potřebuji, aby na faktuře bylo uvedeno číslo mé objednávky

Objednávku služby vydání certifikátu je potřebné zaslat před samotným vydáním certifikátu. V objednávce uveďte počet a typ objednávaných certifikátů (nelze objednávat pro konkrétního žadatele ani měnit podmínky fakturace). Splatnost faktury a další podmínky fakturace se přednostně řídí uzavřenou smlouvou o poskytování certifikačních služeb. Naskenovanou objednávku odešlete jako přílohu kontaktního formuláře.


Potřebuji opravit adresu odběratele / zasílací adresu na vystavené faktuře

Adresa odběratele / zasílací adresa na faktuře je uváděna dle uzavřené smlouvy o poskytování certifikačních služeb. Adresu odběratele dle Vašeho požadavku lze změnit, pokud se její změna promítla do dostupných registrů, nebo pokud zašlete dokument, který tuto změnu stvrzuje. V případě že požadujete změnu adresy, můžete o ni požádat prostřednictvím kontaktního formuláře, potřebné dokumenty připojte jako přílohu nebo doručte na příslušné obchodní místo.


Potřebuji opravit název / jméno odběratele

V případě, že nový název / jméno odběratele je uvedeno ve veřejném rejstříku, je možné o změnu požádat prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud není odběratel uveden ve veřejném rejstříku, je potřebné uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb. Dodatek je potřebné doručit na příslušné obchodní místo.
Požadavek na opravu faktury zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.


Informace o vydaných certifikátech

Pověřená osoba může všechny potřebné informace o uzavřené smlouvě, žadatelích a certifikátech prohlížet a spravovat na stránkách zákaznického portálu.
Informace o vydaných, zveřejněných certifikátech můžete vyhledávat také na stránce Certifikáty uživatelů Pokud certifikát není určen ke zveřejnění, nebo pokud jej na stránce nenaleznete, obraťte se se žádostí o prověření na pověřenou osobu ve vaší organizaci.


Jak zprovoznit vydaný certifikát

Se žádostí o pomoc se zprovozněním vydaného certifikátu se můžete obrátit na Zákaznickou podporu


Chci podat reklamaci fakturovaného certifikátu

Informace k podání reklamace naleznete na stránce Jak reklamovat služby certifikační autority© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS