OblastiJak reklamovat služby Certifikační autority

Dříve než podáte reklamaci

  • Pokud zjistíte chybu v údajích vydaného certifikátu před jeho přijetím na webové stránce, tak okamžitě podejte reklamaci. Nejlépe e-mailem na adresu: reklamace.postsignum@cpost.cz. Pokud bude při posouzení reklamace zjištěno pochybení na straně České pošty, vydání certifikátu nebude zpoplatněno.
  • Pokud zjistíte chybu v údajích vydaného certifikátu na pobočce České pošty, odmítněte podepsání protokolu o vydání certifikátu. v tom případě Vám bude vystaven protokol o nevydání certifikátu, certifikát bude automaticky zneplatněn a jeho vydání nebude zpoplatněno.
  • Pokud máte problém s funkčností certifikátu/zařízení zkontrolujte postup instalace a nastavení podle těchto návodů, případně se obraťte na zákaznickou podporu

Jak podat reklamaci

  • elektronicky zasláním zprávy na e-mailovou adresu reklamačního oddělení reklamace.postsignum@cpost.cz. V e-mailu podrobně popište důvod k reklamaci certifikátu nebo zařízení, které reklamujete. V případě certifikátu uveďte jeho sériové číslo. Pro rychlejší vyřízení reklamace uveďte jméno osoby, která kontaktovala zákaznickou podporu, dále datum, čas a způsob kontaktu (e-mail nebo telefonní číslo). Pokud je Vám známo číslo tiketu, ve kterém byl problém řešen, tak ho také uveďte.
  • osobně na kterékoliv pobočce České pošty se službou Czech POINT.

Posouzení reklamace

  • Posouzení podané reklamace se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami certifikačních služeb a Certifikačními politikami.
  • Výsledek posouzení reklamace Vám bude zaslán reklamačním oddělením.

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS