OblastiTechnické řešení

Požadavky na provoz

Certifikační autorita PostSignum splňuje podmínky kladené na kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru:

 • NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
 • zákonem 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
Mimo jiné jsou pokryty požadavky na bezpečnost jak na technologické úrovni, tak v oblasti předpisové základny.

Certifikace systému a komponent

Technické řešení

Certifikační autority PostSignum tvoří následující stromovou strukturu:

PostSignum Root QCA 4


Schéma Root QCA 4
Kořenem stromu je autorita PostSignum Root QCA 4 (RSA 4096 bitů SHA 512), která vydala certifikáty pro elektronickou pečeť pro podřízené certifikační autority, které vydávají certifikáty koncovým zákazníkům:

 • PostSignum Qualified CA 4 vydávající kvalifikované certifikáty SHA 256 pro el. podpis a el. pečeť
 • PostSignum Qualified CA 5 vydávající kvalifikované certifikáty SHA 256 pro servery časových razítek
 • PostSignum Public CA 4 vydávající komerční osobní a serverové certifikáty SHA 256
 • PostSignum Public CA 5 vydávající komerční doménové certifikáty SHA 256

PostSignum Root QCA 2


Schéma Root QCA 2
Kořenem stromu je autorita PostSignum Root QCA 2 (SHA 256), která vydala kvalifikované systémové certifikáty pro podřízené certifikační autority (certifikáty pro koncové zákazníky již nejsou vydávány):

 • PostSignum Qualified CA 2 vydávající kvalifikované certifikáty SHA 256
 • PostSignum Qualified CA 3 vydávající kvalifikované certifikáty SHA 256
 • PostSignum Qualified CA 3-TSA vydávající kvalifikované certifikáty SHA 256 pro TSA
 • PostSignum Public CA 2 vydávající komerční certifikáty SHA 256
 • PostSignum Public CA 3 vydávající komerční certifikáty SHA 256


Jádro všech certifikačních autorit je založeno na software UniCERT od firmy Verizon. Dále jsou používány specializované aplikace navržené a vyvinuté společností ICZ, a.s.

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS