OblastiCertifikáty certifikačních autorit - podrobnosti

Ověření pravosti certifikátů certifikačních autorit

Pravost nabízených souborů si po stažení můžete ověřit výpočtem otisku z obsahu celého souboru za použití algoritmů SHA-1 a SHA-256. Otisky certifikátů autorit jsou uvedeny na Protokolu o vydání certifikátu.

Certifikáty autorit můžete nalézt také na EU Trust Service status List.

Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 4

Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2


Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 4

Jméno souboru postsignum_qca4_root.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) AA40 D257 9BA8 2424 CD27 719B 1D6B 1F35 7173 8099
Otisk (SHA-256) AC7F 7862 E685 C7A7 D982 6A58 EA32 D183 D489 3FCC 8F8F D6D9 00C9 769A 987E 77F0
Jméno souboru postsignum_qca4_root.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) 5918 603E AB9E 0E93 B12B A5BC 919A C7FC 5F10 3AC3
Otisk (SHA-256) E94E CB15 810E C55A 6522 F83D 8B65 19CD B6EE 820A 40BE AE82 2020 6B46 367A 513E
Jméno souboru postsignum_qca4_root.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 9C41 45E8 B623 AF52 2E51 2C3B AD1A 173E B347 1675
Otisk (SHA-256) 3573 4627 E8FF 1CF4 2162 A430 7F7D F877 9993 E43A 6279 AC34 10D7 D2A0 0DE7 912A

nahoru

Kvalifikovaná certifikační autorita PostSignum Qualified CA 4

Jméno souboru postsignum_qca4_sub.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) 40A8 EFB4 6816 8EFD 20A4 8634 4AC8 99F0 31FB 6197
Otisk (SHA-256) 4779 BA66 C768 FE7E 5A5B B74A 225F A8B6 9CD6 942A F481 3556 30E5 AD78 B34D FF2B
Jméno souboru postsignum_qca4_sub.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) 1D70 44CC CB48 A487 70D0 21B8 D56A FFA1 94B9 AA2A
Otisk (SHA-256) 37B3 BF7D 089C CD76 1B40 6874 2813 5254 99FD 35B1 420D 5444 6CD1 F90E 2AED D574
Jméno souboru postsignum_qca4_sub.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 0D72 F3D6 CD08 0A70 27CC CD91 996A 2D6D 485C 254D
Otisk (SHA-256) C1CF 3E8D 9371 DE56 CD34 A260 E808 4818 289C 34D4 241C 7011 3FB3 2536 6F7F 6E61

nahoru

Kvalifikovaná certifikační autorita PostSignum Qualified CA 5

Jméno souboru postsignum_qca5_sub.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) 0285 10C5 EEA2 DF8A 9595 E121 61F9 1C09 EEC2 D6B8
Otisk (SHA-256) BD06 36AB C7F7 5018 99C3 FBD0 0AE0 71BB 070B 3E82 ECAF F9A2 7F6E 1FB1 E7E2 A2EA
Jméno souboru postsignum_qca5_sub.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) 1F89 1B79 2579 9CE9 6DC5 2E7D D032 835A 5424 B8AF
Otisk (SHA-256) 2048 086F CA03 EFE8 BA9F DF34 E469 B002 CA61 8020 5874 F738 4FD9 D928 F0FD 86A5
Jméno souboru postsignum_qca5_sub.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 411E 300A 83EA 9420 B2DD 486A B37E B73C F1DD 6026
Otisk (SHA-256) 3F29 15C6 A8CD 685A BC48 1A6C 9D70 5989 8C44 7678 D9F2 DD96 411A 7269 2BDF 9975

nahoru

Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA 4

Jméno souboru postsignum_vca4_sub.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) 1311 E16D 9903 F914 167E 222B 2326 F699 D483 5FEE
Otisk (SHA-256) E427 2DFA 3FBC 48C9 0929 518A 0482 BA3D 9EB9 C94A 3CD3 9713 9F0E CDF2 4759 55F6
Jméno souboru postsignum_vca4_sub.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) 909D 1F8E A708 4AFA 943F 9992 B2F6 E1DD A3C7 10B1
Otisk (SHA-256) BE7F 9073 2ECD 73ED 3670 6C7C 2249 C42C 4217 5480 2719 A8F4 3229 9CA2 A8C3 2D08
Jméno souboru postsignum_vca4_sub.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 981E 3ADD 0F28 FDBC 4CF2 964F AC5E 0A35 CD68 9A19
Otisk (SHA-256) B5C2 746B 8762 147F 9BF4 DD6B E0AF D608 BA92 82B0 2150 8DBA 3374 12BA 6C53 31B4

nahoru

Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA 5

Jméno souboru postsignum_vca5_sub.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) A614 7A88 4332 78D9 AB1E 655B B8BA 315F EC46 40D2
Otisk (SHA-256) 78C0 BAD0 95E1 3547 B7E5 646D 3845 3393 818B 2972 D09B 2144 311B 65D7 EBB8 B9CA
Jméno souboru postsignum_vca5_sub.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) 9F63 0EBE 6396 B8EC 4DDE B644 F81A 28FD 9D35 5F16
Otisk (SHA-256) D9F0 09B2 F96E B6BC 50B2 AEA9 195F E91F 5981 6AC4 6010 DFF4 6AD3 CD0E 4DC9 D6F9
Jméno souboru postsignum_vca5_sub.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 981E 3ADD 0F28 FDBC 4CF2 964F AC5E 0A35 CD68 9A19
Otisk (SHA-256) BDA4 C0AC F82D F8B9 810D B088 48EA C3F5 57CE 8C7F A18E 06EA 61FE 9ABC 862C FB36

Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2

Jméno souboru postsignum_qca2_root.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) A0F8 DB3F 0BF4 1769 3B28 2EB7 4A6A D86D F9D4 48A3
Otisk (SHA-256) AD01 6F95 8050 E0E7 E46F AE7D CC50 197E D8E3 FF0A 4B26 2E5D DCDB 3EDD DC7D 6578
Jméno souboru postsignum_qca2_root.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) B680 B039 517B B935 D691 25EF 958C 75DD 1A42 4D37
Otisk (SHA-256) 9527 2929 1C6D 55EF 53E7 B6EE 2207 04F1 F400 561E D8B7 A6DE 047A 29C1 1E27 E0C2
Jméno souboru postsignum_qca2_root.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 4621 E9C1 E862 7716 F28E E61E B6C2 3013 7DBB 7454
Otisk (SHA-256) 0285 0E43 B3DD 6075 2EB4 5AF9 83F6 C25F 9303 B995 2B9B 69CB 8B98 2E35 F851 FD4E

nahoru

Kvalifikovaná certifikační autorita PostSignum Qualified CA 2
Platnost certifikátu již vypršela

Jméno souboru postsignum_qca2_sub.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) 1004 E08A 7E0D DFA6 FD1C 2CF2 9C49 0C48 5390 BF3D
Otisk (SHA-256) 3AE4 F4DE 5F3E 2070 A118 45BD FE6D CA6E 412B B7E4 ED84 FD4F 1B7B 496C ADFF 2CAC
Jméno souboru postsignum_qca2_sub.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) 56A8 4D38 9F04 F39C 26DB A1F3 D530 C0C3 96D2 A8AE
Otisk (SHA-256) 9919 78CB 1832 BF67 B2E1 5E71 08CD 0A41 12EE C8AA 7E15 0BA9 897F 0D83 11B7 7EEC
Jméno souboru postsignum_qca2_sub.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 02B4 156C 2929 5586 51CD D609 1F4B 3057 0448 3B7A
Otisk (SHA-256) 3199 27BF 1C69 C026 8C3D 0B0C FCF3 0BF3 1526 1C14 5CE2 88E9 5221 4830 4872 678A

nahoru

Kvalifikovaná certifikační autorita PostSignum Qualified CA 3
Provoz certifikační autority byl ukončen

Jméno souboru postsignum_qca3_sub.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) F538 6DB9 F3E2 E9FE 9613 B66E FE40 B5FD 1FE8 33A1
Otisk (SHA-256) D35E 250C B02E 27BB 3FC5 2D1F 1A0D FD88 FA98 13BE 1B77 7320 AAE9 12B5 4E3B 1F02
Jméno souboru postsignum_qca3_sub.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) 5D49 974B B1B2 0316 B32A DCA5 C72E A038 4FB8 73D0
Otisk (SHA-256) 04CB 2E11 2E00 C0CA 1F35 3BC7 C23B 19DF 4D16 B962 4E18 6360 0B93 3E00 A71D B81E
Jméno souboru postsignum_qca3_sub.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 64FB 8393 DA38 127C D7F7 E564 FFE8 13F4 E69E FC74
Otisk (SHA-256) 9954 4123 6053 8479 C92E 5C15 8C25 9510 BEE2 E3D0 453F 0D2A 1A9B D087 A8EC 727A

nahoru

Kvalifikovaná certifikační autorita PostSignum Qualified CA 3-TSA
Provoz certifikační autority byl ukončen

Jméno souboru postsignum_qca3_sub-tsa.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) D36E 335F 670E C8A0 C01A C3C8 11F3 19C8 B426 A4A7
Otisk (SHA-256) 270B 33EF CDE5 0E45 211C C4DB C21E 9281 3EB9 CBD6 882B 9733 73D6 71C3 3F8D DB07
Jméno souboru postsignum_qca3_sub-tsa.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) C65E 8714 7039 6F63 DA67 805D 6827 C2EE B5DC 7467
Otisk (SHA-256) 2F37 9131 8158 7CB1 13AB D6A4 EB24 BC0B C0BD 1008 0BA7 B647 F082 B3D8 6B55 CBFA
Jméno souboru postsignum_qca3_sub-tsa.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) E8CD 4AAC ED89 AF6E 5BD9 B7D0 DBE7 8527 30F0 9B83
Otisk (SHA-256) 78E1 761E AC9B ADEF 37C7 8813 2957 E25A B89E DEB4 6FD7 78EE 5770 1598 0337 3069

nahoru

Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA 2
Platnost certifikátu již vypršela

Jméno souboru postsignum_vca2_sub.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) F447 5A07 5B21 39C8 7A09 78C2 14EC E4EF 2BC6 C5F4
Otisk (SHA-256) 92BB 0D16 8063 1578 7C99 649E 076B 5F74 5315 3B7C 56F6 0579 1E88 4409 8D27 BE5E
Jméno souboru postsignum_vca2_sub.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) 198F D945 0EF5 8007 6DED 3CF6 A73F BA13 5B30 E586
Otisk (SHA-256) 3A79 DB26 D6C9 BDC1 9478 585F 4B8A B659 B8E0 A4E3 5413 6E4C 118C 7966 85F2 1F09
Jméno souboru postsignum_vca2_sub.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) F467 5AE8 2A0E 97AF 4E75 598B D19C 8AD2 2519 91D8
Otisk (SHA-256) 0F6B 5E0C 3DCB 73EA 0161 1872 68D8 B1BA 5568 2F03 9215 5A12 FD30 295B 59E6 80D4

nahoru

Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA 3

Jméno souboru postsignum_vca3_sub.cer
Formát souboruDER
Otisk (SHA-1) 92A0 4A68 05AD 4317 234F 11D1 6B58 3981 A64F 02A1
Otisk (SHA-256) C0F6 F5A4 4EED 293F 29F3 1FA1 B2C5 2D15 EC3E E471 F5D3 7CB4 34EA 7FAD 41A8 F435
Jméno souboru postsignum_vca3_sub.pem
Formát souboruPEM
Otisk (SHA-1) 9760 242B B675 A994 827F 70B2 A35F 412C C374 41D4
Otisk (SHA-256) 674D A249 BD9B 1EA0 2EB6 3B11 3BD7 792D 84E5 A79E 17A7 4618 6328 2506 F5B0 B32E
Jméno souboru postsignum_vca3_sub.txt
Formát souboruTXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 72D2 7F28 CAA0 37AD C4AA 1E9E EB76 A8CC 9CB1 92A6
Otisk (SHA-256) 3492 7FCC A797 CFC9 C51F C4E9 926E A263 D4DA A53F 0843 A3D5 4D75 CD27 F756 32A6

nahoru

Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA
Provoz root certifikační autority i podřízených certifikačních autorit byl ukončen

Jméno souboru postsignum_qca_root.cer
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) AF3B 84BA 3437 63BB BE03 6C76 5A44 119E 48B5 2D34
Otisk (MD5) 385F 2FBD BC06 F7B0 28ED F21C 86AC 2E05
Jméno souboru postsignum_qca_root.pem
Formát souboru PEM
Otisk (SHA-1) 3BCB 0BEA EB9E 95BB DFD3 AC96 9102 066B F49D 4C37
Otisk (MD5) 4D3A 8498 3AE6 B114 3643 90EA 66E4 3377
Jméno souboru postsignum_qca_root.txt
Formát souboru TXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) A50D C93D 29D1 47E3 F804 555B 52C8 C9B6 21AA 8877
Otisk (MD5) 4F99 D35F 3134 F1D2 64FA 4FB0 AA39 B0E7

nahoru

Kvalifikovaná certifikační autorita PostSignum Qualified CA

Jméno souboru postsignum_qca_sub.cer
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) 1BDB 87C4 8102 977C A277 65E9 CCA4 1424 6C6D 88A2
Otisk (MD5) 5ACB F806 A17D B75D 93AD BB9A 4E54 EFB8
Jméno souboru postsignum_qca_sub.pem
Formát souboru PEM
Otisk (SHA-1) F003 37C6 474C 06BD 099C F863 5D5C 8DA7 FABD 76EB
Otisk (MD5) 3F1B C084 80B0 7B70 8B74 B94E 0F51 D9F4
Jméno souboru postsignum_qca_sub.txt
Formát souboru TXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 7E2D F680 722F E209 2B08 A744 4166 87B6 C4C4 B0C0
Otisk (MD5) CCAD 9144 6635 5071 5C44 19BA 56AC D7F9

nahoru

Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA

Jméno souboru postsignum_vca_sub.cer
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) 7079 19D5 62D9 90D8 5D8C CBE6 EE3F C00F 89F8 66E8
Otisk (MD5) 5FE3 6473 0942 BB71 DBD0 1E3D AEE6 CA30
Jméno souboru postsignum_vca_sub.pem
Formát souboru PEM
Otisk (SHA-1) 48A2 1C33 F3E3 62FF D6CF 569E 1F56 9FF3 4493 C94C
Otisk (MD5) 0AC3 6AD0 4EFA 9BD7 1090 6201 DF48 EC0E
Jméno souboru postsignum_vca_sub.txt
Formát souboru TXT (Kódování českých znaků: CP1250)
Otisk (SHA-1) 7034 0E3A 6670 53D6 6C47 1A91 B618 1EF7 5162 88ED
Otisk (MD5) D991 D111 DF43 7032 5AFD 81F6 B3F9 032A

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS